KEBS - Zbarvení pro inspektory KEBS

Od 17. ledna do 19. září roku 1986 se ve Stockholmu konala Konference o opatřeních k posílení důvěry a bezpečnosti a o odzbrojení v Evropě jako součást KEBS (Komise pro evropskou bezpečnost a spolupráci), na které byly mimo jiné přijaty zásady k prověrce dohodnutých opatření. Podle nich má právo každý z účastníků provádět inspekci vojenské činnosti na území kteréhokoliv dalšího účastnického státu. K tomuto úkolu byly vytvořeny týmy inspektorů a v našem letectvu byly pro jejich činnost vyčleněny letouny a vrtulníky, na něž byla na původní kamuflážní nátěr nastříkána na přídi a zádi žlutá barva.

Text: LORENC, Miroslav a Stanislav ROGL. Zrušená křídla: poznámky k československému a českému vojenskému letectvu v letech 1989 až 1994.

Registrace Typ Provozovatel Výrobní číslo Stav
náhled 0836 0836 Mil Mi-8 PS-11 Hip Armáda 10836 létá
náhled 0808 0808 Mil Mi-17 - Z2 Armáda 108M08 nelétá
náhled 0837 0837 Mil Mi-8 PS-11 Hip Armáda 10837 nelétá
náhled 0834 0834 Mil Mi-8 PS-11 Hip Armáda 10834 nelétá
Sdílet štítek

Reklama

Nejčastější štítky