Vítejte ve vrtulníkové databázi Helidat.cz

Jedná se o databázi českých (československých) vrtulníků a vírníků. Je to neziskový a spíše nadšenecký projekt, proto informace zde uvedené musí návštěvníci brát jen jako informativní a orientační. V žádném případě nejde o oficiální databázi, ačkoli veškerá data by měla pocházet z veřejně dostupných zdrojů.

Informace o vrtulnících a vírnících

Helidat.cz si dává za cíl informovat veřejnost o nových vrtulnících, resp. nově zapsaných ve veřejném rejstříku Úřadu pro civilní letectví, změny v jejich provozu (např. změna majitele, provozovatele apod.) až po jejich výmazy. Dále shromažďuje informace o ultralehkých vrtulnících a vírnících, jejichž rejstřík není veřejně dostupný. Proto se o nich návštěvník v databázi často dozví jen registraci, typ a výrobní číslo, pokud majitel / provozovatel neudělí Helidat.cz písemný souhlas k dalším informacím.

V nové verzi představené v roce 2019 se také snažíme dávat vrtulníky více do souvislostí. A to formou štítků a časových os. Do budoucna plánujeme i širší pojetí statistik.

Získávání dat o aktivitě vrtulníků a vírníků

Pro získávání dat o aktivitě vrtulníků a vírníků využívá Helidat.cz programy PlanePlotter a Virtual Radar Server (VRS). Kromě vlastních získaných dat z ADS-B přijímačů využívá sdílená data od jiných uživatelů PlanePloteru. Bohužel u nás není moc lidí, kteří data sdílí, proto je zaznamenaná aktivita omezená, a tak musíme data o aktivitě brát velmi orientačně.


Kromě získávání dat, jsme se také snažili udržovat aktuální (alespoň co se vrtulníků týče) databázi na flightradar24.com (FR24). V dnešní době se spíše snažíme doplňovat a udržovat databázi adsbexchange.com (ADSBX), která nemá oproti FR24 filtrovaný provoz. Udržování jejich databáze má jednoduchý důvod prospěšný jak pro Helidat, tak pro ADSBX. Hlavním zdrojem návštěv na Helidat.cz je vyhledávání na Googlu (76 % veškerých návštěv). Máme vypozorované, že lidé hledají vrtulníky, které viděli na FR24 nebo ADSBX a hledají o nich více informací. Proto je důležité, aby lidé zaprvé opravdu viděli ten správný vrtulník. Zadruhé, aby vůbec viděli, že se jedná o vrtulník (pokud není na ADSBX zadaný typ letounu zobrazuje se jako letadlo). Navíc na úvodní stránce v sekci "Dnes aktivní vrtulníky a vírníky" odkazujeme na ADSBX, tak chceme, aby se návštěvník mohl skutečně podívat na požadovanou aktivitu.

Z historie Helidat.cz

První verze vrtulníkové databáze byl jeden HTML soubor, ve kterém byla "natvrdo" vepsaná data do tabulky. Jakákoliv editace, přidání, či odebrání vrtulníku bylo poměrně dost práce. Největší problém nastal, když se nějaký vrtulník smazal, tak z tabulky zmizel na dobro. Navíc, když máte tolik vrtulníků, nespokojíte se jen s registrací, s pár písmeny nebo čísly, chtělo by to i fotku a nějaké základní informace Proto bylo zapotřebí začít hledat a přemýšlet, jak vytvořit databázi odpovídající takovým požadavkům. Jako řešení se ukázalo v jazycích MySQL a PHP. Bohužel, ani jeden z jazyků jsem neznal, tak jsem se je musel naučit. Po více než třech letech jsem konečně dospěl k nějakému zdárnějšímu konci a vznikla tak první verze databáze. Jelikož se databáze neustále vyvíjí a vymýšlíme nová vylepšení, tak databáze v roce 2017 dospěla do stádia, kdy bylo nutné přistoupit k razantní změně. Databáze se musela více přizpůsobit modernějším trendům, a to neustálým doplňováním a předěláváním nedopadalo dobře. Proto přišla verze V2, tedy zcela nová verze, která vzešla z úplně čistého papíru. Samozřejmě dost věcí čerpá z původní verze, ale i když se jeví podobná, „uvnitř“ je zcela jiná. Jako novinky se v ní představily štítky, časové osy a základní galerie.

Vrtulníková databáze Helidat.cz se stala partnerem:Sdílet