OLP - Odbor Leteckej prepravy ÚODM MV SR

Slovenský policejní letecký útvar od roku 2005 do současnosti.