Vírníky přidané do databáze Helidat v roce 1994

Registrace Typ Provozovatel Vyroben Výrob. číslo Zapsán Stav Odpovídač

Sdílet databázi