Vírníky přidané do databáze Helidat v roce 1992

Registrace Typ Provozovatel Vyroben Výrob. číslo Zapsán Stav Odpovídač

Sdílet databázi